Vertrouwenspersoon

Ook in onze club hebben we een vertrouwenspersoon aangesteld:Sara Mariën
Zij kan gecontacteerd worden op de volgende kanalen :
saramarien@hotmail.com of via telefoon 0477254453Aanpak van de vertrouwenspersoon


De vertrouwenspersoon


* beschikt bij voorkeur over professionele vaardigheden en ervaringen om conflictsituaties aan te pakken
* werkt neutraal en onpartijdig
* kan elke melding inschatten naar dringendheid van behandelen
* beschikt over een aantal nuttige contacten (bv. meldingspunten voor druggebruik, jeugdzorg, hulpgroepen, gemeentelijke ombudsdiensten, …)Verloop van de bemiddeling


De vertrouwenspersoon


* helpt zoeken naar een oplossing voor het gemelde probleem
* bemiddelt
De vertrouwenspersoon is niet verantwoordelijk voor het al dan niet bereiken van een voor alle partijen aanvaardbaar antwoord of oplossing
* informeert
Indien er via bemiddeling geen oplossing kan gevonden worden of indien de klachtbehandeling specifieke competenties vereist zal de vertrouwenspersoon informeren naar andere mogelijkheden voor afhandeling van de klacht, zowel intern als extern
* verwijst naar derden
* rapporteert
de vertrouwenspersoon is geen verantwoording schuldig maar heeft wel een informatieplicht tegenover het clubbestuur.